Select Page

Публикации

Тука можете одблиску да се запознаете и да ги прочитате публикациите на Здружението Избор Струмица. Публикациите се однесуваат на тековното работење на здружението и во истите се опфатени теми кои се од интерес на целните групи кои се во доменот на работата на Здружението Избор Струмица.

Публикациите се ставени на сајтот во формат кој е достапен за Ваше полесно запознавање со истите и искрено се надеваме дека читањето на истите ќе биде од Ваша корист и ќе помогне во сегментот на Вашето интересирање.

1. БРОШУРА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ДРОГА И АЛКОХОЛ (Кликнете тука за содржина на брошурата…)

2. ТЕКСТ ЗА ТЕРАПИСКА ЗАЕДНИЦА ПОКРОВ ОБЈАВЕН ВО СПИСАНИЕТО “ПРЕМИН“ (Кликнете тука за содржината на текстот…)