Select Page

Донирај

 

Почитувани,

Доколку сакате да извршите донација на Здружението ИЗБОР Струмица, Ве молиме тоа да го сторите на следните жиро сметки:

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ – 200 000026525903

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ – 380 503593003178

SPARKASSE БАНКА АД СКОПЈЕ – 250 008000617923

 

Доколку сакате да извршите донација за изградба на Црквата СВЕТИ ЈОВАН КРСТИТЕЛ која се гради во дворот на Тераписката Заедница ПОКРОВ, Ве молиме тоа да го сторите на следните жиро сметки:

АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ – 280 102103722578