Select Page

Како е создадена

Тераписката заедница Покров е заеднички проект на МПЦ Струмичка епархија и Здружение Избор. Реконструкцијата на просторот е овозможен преку програмата “Форуми во заедницата”. Најголем дел од средствата во проектот Покров се донирани од Швајцарската агенција за развој (SDC), Општина Струмица, Струмичка епархија, Нипром и други партнери од локалниот бизнис сектор. Целиот процес го водеше и го реализира Центарот за институционален развој (ЦИРа).