Select Page

Како да стигнете до нас?

Ние се наоѓаме на оддалеченост околу 5 километри од градот Струмица (помеѓу с.Баница и с.Водоча).