Select Page

Цели

Тераписка заедница “Покров” е првата долгорочна рехабилитациона програма за одвикнување од дрога, алкохол и хазард во Македонија, отворена во 2009 г. структурирана по принципот на светските тераписки заедници.

Ние ја третираме зависностна како пореметување на целата личност, и затоа програмата е ориентирана кон промена на негативниот идентитет и стил на живеење на индивидуата, за којашто социjалната структура во тераписката заедница е неопходна и исклучително полезна.

Она по кое ние се разликуваме е развивањето на социјално претприемништво кое треба да поттикне позитивни општествени промени и социјална инклузија на сите клиенти кои целосно ќе ја завршат програмата.

Нашиот тим е посветен да промовира промена, градејќи здрави животни стилови, и обезбедувајќи грижа за клиентите на највисоко ниво, со помош на најновите докажани ефективни методи и техники.