Select Page

Програма за прифат, третман и лекување

 

Супститационата терапија се обезбедува под медицинска контрола на лицата што употребуваат опијати. Замена за опијатите можат да бидат метадонот, бупренорфинот, кодеинот, ЛААМ и тинктура на опиум и хероинските програми. За сега во нашата пракса како супститути се користат метадон и бупренорфин.