Select Page

Програма за сексуални работници

Едукација за превенција од ХИВ и други сексуално преносливи инфекции, Теренска работа помеѓу сексуалните работници