Select Page

На ден 31.03.2017 година остварена е еднодневна студиска посета на Тераписка Заедница ПОКРОВ преку проектот “Социјално претприемништво: учење од практика и промоција“. Проектот е финансиран од Министерството за економија на Република Македонија, а спроведуван од Конект цели заради промовирање на разбирањето на социјалното претприемништво преку пренос на знаење од постоечки успешни примери.