Select Page

Елиминирање на бариерите заради развој на социјалното претприемништво – Огромна и искрена благодарност до Social Impact Award заради промоција на активностите и работата на Здружението ИЗБОР Струмица. Сето ова е направено со цел подигање на свеста за социјалното претприемништво, изучување и пренесување на потребните вештини, реализација од планирање до конкретни вложувања, како и обезбедување на пристап до мрежите на социјални претприемачи и промовирање на најдобрите тимови со награда за нивното влијание во општеството. За да се запознаете со текстот кликнете тука.