Select Page

Изработена е видео-сторија во рамките на проектот “Известување за граѓанското општество и неговото влијание врз промените во општеството“, што го спроведува Македонскиот институт за медиуми во партнерство со Центарот за истражувачко новинарство – СКУП Македонија, со финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас. Видео-сторијата претставува низа на сведоштва на лица кои имаат проблем со дрога, алкохол и коцка и кои одлучиле да го поминат патот на рехабилитација, ресоцијализација и реинтеграција низ програмите на Тераписката заедница “Покров“. Видео сторијата можете да ја погледнете тука (кликни за повеќе).