Select Page

Почитувани,

Во рамките на проектот од Советот на Европа – Помпиду Група, експерти од неколку земји и Македонија изработија онлајн алатка за самопроценка на острината на зависност со неколу совети и информации. Во втората фаза ќе бидат изработени онлајн интервенции за третман на лесни форми на зависност. За таа цел оваа алатка е достапна на веб страната на Избор Струмица и истата можете да ја користите тука.