Select Page

Одржана дебата во рамките на проектот: “Одговорна транзиција од финансиска поддршка на Глобалниот фонд кон одржливо финансирање на програмите за ХИВ превенција од националниот буџет”

Здружението за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанци ИЗБОР Струмица во соработка со ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје и Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје, во рамките на проектот “Одговорна транзиција од финансиска поддршка на Глобалниот фонд кон одржливо финансирање на програмите за ХИВ превенција од националниот буџет”, организираше дебата на ден 29.11.2017 година со почеток во 12:00 часот во просториите на Терапевска Заедница ПОКРОВ во с. Баница.

Оваа дебата беше наменета за претставниците на локалната самоуправа на Општина Струмица, Медицински Центар Струмица (Одделение за инфективни болести и Одделение за психијатрија – Метадонски Центар Струмица), Казнено поправна установа – Затвор Струмица, Црвен Крст Струмица, средните училишта во Општина Струмица, локални медиуми и претставници на граѓански организации и граѓански активисти од Oпштина Струмица.

Дебатата имаше за цел да ги запознае стручните соработници, граѓаните и претставниците на граѓанските организации со работата на сервисите за оддржување на ниска преваленца на ХИВ/СИДА при ИЗБОР Струмица, со најголем акцент на изготвување на препораки и мерки за подготвување на локална стратегија за превенција од ХИВ/СИДА преку вклучување на различни релевантни засегнати страни.

Дебата во рамките на проектот “Одговорна транзиција од финансиска поддршка на Глобалниот фонд кон одржливо финансирање на програмите за ХИВ превенција од националниот буџет“

Почитувани,

Здружението за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанци ИЗБОР – Струмица во соработка со ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје и здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје, во рамките на проектот „Одговорна транзиција од финансиска поддршка на Глобалниот фонд кон одржливо финансирање на програмите за ХИВ превенција од националниот буџет”, организира дебата на 29.11.2017 г. (среда) со почеток во 12:00 часот во просториите на Терапевска Заедница Покров во с. Баница.

Оваа дебата е наменета за претставниците на локалната самоуправа на Општина Струмица, Медицински Центар – Струмица (одделение за инфективни болести и одделение за психијатрија – Метадонски Центар Струмица, Црвен Крст – Струмица, средните училишта во Општина Струмица, локални медиуми и претставници на граѓански организации и граѓански активисти од Oпштина Струмица.
Дебатата има за цел да ги запознае стручните соработници, граѓаните и претставниците на граѓанските организации со работата на сервисите за Оддржување на ниска преваленца на ХИВ/СИДА при ИЗБОР – Струмица, со најголем акцент на изготвување на препораки и мерки за подготвување на локална стратегија за превенција од ХИВ/СИДА преку вклучување на различни релевантни засегнати страни.
Доколку сакате да земете учество пријавете се електронски најдоцна до вторник, 28 ноември 2017 година, на маил: izborsr@gmail.com со доставување на име и презиме, институција и телефонски број.
Ручекот и патните трошоци до Терапевска Заедница Покров за учесниците ќе бидат покриени од страна на организаторот. Во прилог ви доставуваме и агенда од дебатата.
За дополнителни информации и/или прашања, слободно обратете се на е-маил:izborsr@gmail.com или тел. 078 603 412 (лице за контакт: Елена Стојкова).

Во прилог погледнете ја поканата како и агендата за претстојниот настан.

Ве очекуваме!

Социјалното претприемништво како глобален фактор за економски развој ја зафаќа и Македонија

Драги пријатели,

На ден 22.06.2017 во Хотел Парк Скопје беа промовирани и наградени со грант за развој првите 10 социјални претприемачи во Македонија во рамки на проектот “Оддржливо влијание на граѓанските организации од Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Турција преку социјално претприемништво и социјални иновации“, кој во Македонија се спроведува од страна на Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП), а е поддржан од Европска Унија со 90% од финансирањето и Градот Скопје. Помеѓу наградените социјални претриемачи од Македонија е и Здружението ИЗБОР Струмица, што претставува уште една потврда за нашата искрена и посветена работа на полето на социјалното претриемништво како и поттик повеќе за продолжување на нашата работа и во иднина. За повеќе информации за овој настан кликнете тука.

Еднодневна студиска посета на Тераписка заедница ПОКРОВ

На ден 31.03.2017 година остварена е еднодневна студиска посета на Тераписка Заедница ПОКРОВ преку проектот “Социјално претприемништво: учење од практика и промоција“. Проектот е финансиран од Министерството за економија на Република Македонија, а спроведуван од Конект цели заради промовирање на разбирањето на социјалното претприемништво преку пренос на знаење од постоечки успешни примери.

Елиминирање на бариерите заради развој на социјалното претприемништво

Елиминирање на бариерите заради развој на социјалното претприемништво – Огромна и искрена благодарност до Social Impact Award заради промоција на активностите и работата на Здружението ИЗБОР Струмица. Сето ова е направено со цел подигање на свеста за социјалното претприемништво, изучување и пренесување на потребните вештини, реализација од планирање до конкретни вложувања, како и обезбедување на пристап до мрежите на социјални претприемачи и промовирање на најдобрите тимови со награда за нивното влијание во општеството. За да се запознаете со текстот кликнете тука.

Видео-сторија за Тераписка заедница ПОКРОВ

Изработена е видео-сторија во рамките на проектот “Известување за граѓанското општество и неговото влијание врз промените во општеството“, што го спроведува Македонскиот институт за медиуми во партнерство со Центарот за истражувачко новинарство – СКУП Македонија, со финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас. Видео-сторијата претставува низа на сведоштва на лица кои имаат проблем со дрога, алкохол и коцка и кои одлучиле да го поминат патот на рехабилитација, ресоцијализација и реинтеграција низ програмите на Тераписката заедница “Покров“. Видео сторијата можете да ја погледнете тука (кликни за повеќе).

Онлајн алатка за самопроценка на зависност

Почитувани,

Во рамките на проектот од Советот на Европа – Помпиду Група, експерти од неколку земји и Македонија изработија онлајн алатка за самопроценка на острината на зависност со неколу совети и информации. Во втората фаза ќе бидат изработени онлајн интервенции за третман на лесни форми на зависност. За таа цел оваа алатка е достапна на веб страната на Избор Струмица и истата можете да ја користите тука.

Одржана конференција за социјални иноватори

Во организација на “Млади Инфо“ на ден 05.09.2016 година во Кино “Фросина“ во Скопје беше одржана конференција за социјални иноватори во која учествуваше и Здружението ИЗБОР Струмица, и на која конференција беа презентирани производи од палетата на органски производи на Здружението ИЗБОР Струмица.

Панел дебата: Социјални претпријатија и вработување на маргинализирани групи

Панел-дебата одржана на ден 24.06.2016 година на тема: Социјалните претпријатија и вработувањето на маргинализираните групи: можности и предизвици. На дебатата учествуваше и Претседателот на Здружението “Избор“ Г-дин Сократ Манчев од Струмица. За повеќе кликнете на слениот линк…

Органско производство во Тераписка заедница ПОКРОВ

Почитувани пријатели,

Ни претставува огромно задоволство да Ве известиме дека излегоа првите берби на органското производство за 2016-та година, а кое органско производство е целосно произведено во Тераписката заедница ПОКРОВ. За повеќе информации во врска со органското производството контактирајте не на нашите контакт телефони.

Уредување и озеленување на дворот во Тераписката заедница ПОКРОВ

Почнувајќи од 04.04.2016 година започна акцијата на уредување и озеленување на дел од дворот во Тераписката заедница ПОКРОВ и истите активности ќе траат до 08.04.2016 година. Активностите подразбираат оплеменување на просторот со сезонско цвеќе, правење на саксии од палети и поставување на сет за седење со клуб маса. Активностите на уредување и озеленување на дворот во Тераписката заедница ПОКРОВ ја спроведоа активиски на Еколошко Друштво ПЛАНЕТУМ Струмица со помош на корисниците на Тераписката заедница ПОКРОВ. Активностите се спроведуваат преку проектот Зелена граѓанска акција во Струмица – проект на USAID за граѓанско општество, финансиски подржан од ФООМ, кофинансиран од Општина Струмица и подржан од ЈПКД Комуналец Струмица а партнери во проектот се и Организацијата на жени во Струмица и Младинскиот совет на Струмица. Проектот се спроведува со цел подигање на вештините за уредување, реупотреба на отпад и социјализација.

Кампања за донација

Патот до одвикнување од зависности е долг и тешок. Уште потешка е потоа повторната ресоцијализацијата и враќањето во општеството. Социјалното претпријатие ПОКРОВ им овозможува на своите клиенти успешно интегрирање преку нивен личен ангажман и работа во претпријатието. На тој начин тие повторно ја пронаоѓаат својата цел, се интегрираат во општеството, се грижат за себе и така – придонесуваат назад во заедницата, како самостојни индивидуи и даночни обврзници.

Вашата донација ќе помогне да им овоможиме помош на уште повеќе индивидуи да се вработат во социјалното претпријатие и да ги прошират своите економски дејности. Со вашата помош, донирате од заедницата за заедницата.

Кликнете тука за да го погледнете промотивното видео.

Поставена е нова публикација – Брошура за превенција од дрога и алкохол

Почитувани,

На сајтот на Здружението Избор Струмица поставена е нова публикација – БРОШУРА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ДРОГА И АЛКОХОЛ. Брошурата е издадена од страна на Здружението Избор Струмица и е дел од проектот “Биди и ти превентивен работник“. За да се запознаете со содржината на публикацијата кликнете тука.

Резултати од Прашалникот за испитување на мислењето за ставовите, верувањата и вредностите на организацијата „Избор“.

Почитувани,

Извршена е анализа и обработка на резултатите од поставениот Прашалник за испитување на мислењето за ставовите, верувањата и вредностите на организацијата „Избор“. За добиените резултати од поставениот Прашалник како и за анализата на истите можете да се запознаете поопширно на следниот линк (кликни за повеќе).